Xe Piaggio Mới 2016 tại Hồ Chí Minh

Piaggio mới 2016 tại TOPCOM- HCM

dhasodfja;kdjf’askdfpo piagigo mới 206 .

chèn hình

Động cơ iget mới :

|aisdfiadfoijadfijad piaggio mới 

An toàn vượt trội :

íadjfiajsdfoi h=

– jojdf

 

hình ảnh Piaggio mới :